Kwaliteit

Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee onze school de onderwijskwaliteit bewaakt en verbetert. Het team op de Hildebrand Van Loonschool (HVL) gaat actief na wat de onderwijsbehoeften van de leerlingenpopulatie zijn en stemt het onderwijsleerproces daarop af. Wij kijken op systematische wijze hoe de leerlingen zich ontwikkelen in het onderwijs en of zij de gestelde doelen behalen.
 
Voor het volledige kwaliteitsbeleid klik hier.
 
Sociale Veiligheidsplan
De Hildebrand Van Loonschool heeft diverse protocollen opgesteld voor uiteenlopende situaties. Deze protocollen zijn verzameld in een document; het Sociale Veilgheidsplan. Hierin zijn opgenomen: ons preventieve beleid met Sociaal Emotioneel Leren (Kwink), ons Omgangsprotocol, Pestprocol, Reglement Ongewenst Gedrag, Meldcode en het Overzicht Vertrouwenspersonen/Contactpersonen.
 

Scholen op de kaart

Op Scholen op de kaart presenteren scholen zichzelf. Dit doen ze door toelichtingen te schrijven bij betrouwbare gegevens afkomstig van erkende partijen als DUO en de Inspectie van het Onderwijs, én door zelf unieke informatie…

Lees verder
Sluiten
INLOGGEN PARRO