Bestuur

Het bestuur van de Christelijke Schoolvereniging Amsterdam-Zuid wordt gevormd door ouders met verschillende expertises. Dankzij deze verschillen bekijken en bepalen zij het beleid vanuit meerdere invalshoeken.

Het bestuur stelt het beleid vast, toetst de concrete uitwerking en houdt toezicht op de manier waarop de school wordt geleid. Door dit te doen zorgt zij dat de school beschikt over de juiste middelen om goed te functioneren.

De voorzitter en de secretaris van het bestuur vormen het dagelijks bestuur. Samen met de directeur bereiden zij bestuurlijke zaken voor en handelen deze administratief af.

Het bestuur vergadert één keer per maand. Bij de bestuursvergaderingen zijn de directeur, een lid van de medezeggenschapsraad en de voorzitter van de oudercommissie aanwezig. Op deze manier houden we de lijntjes kort en is iedereen op de hoogte van elkaars activiteiten.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

VoorzitterRob Schilder
SecretarisAnouk Struycken – Verspyck Mijnssen
PenningmeesterFokko Poldervaart
BestuurslidMarije Aghina
BestuurslidLeonie Rammeloo

Bestuurslid

Remy Chavannes

De financiële en personele administratie wordt verzorgd door het administratiekantoor OOG, onderwijs en jeugd in Amsterdam.

Organisatie

Als ‘kleine sfeervolle school waar gedreven en doordacht lesgegeven wordt, zodat leerlingen heel veel leren’, heeft onze school een eigen en specifiek karakter binnen de grote groep basisscholen in Amsterdam.Onze school behoort tot de Christelijke Schoolvereniging Amsterdam-Zuid. Alle…

Lees verder
Sluiten
INLOGGEN PARRO