Schoolleiding

De leiding van onze school is in handen van de directeur Tessa Arentsen. Zij is verantwoordelijk voor het beleid van de school, waaronder het onderwijskundig beleid. Daarnaast valt het functioneren van het team, de zorg voor het gebouw en de aanname van leerlingen ook onder haar verantwoordelijkheid. Samen met de bouwcoördinatoren, en in overleg met het team, zet zij de lijnen uit voor de schoolontwikkeling.

Er zijn drie bouwcoördinatoren:

  • Onderbouw: Alietini Wienke (groep 1 en 2)
  • Middenbouw: Judith Rink- van Vriesland (groep 3, 4 en 5)
  • Bovenbouw: Joyce Hidding (groep 6, 7 en 8)

Ons team

Op de Hildebrand Van Loonschool werken op dit moment ongeveer 25 mensen. Het team bestaat uit leraren, onderwijsassistenten, de interne begeleider, directeur, een management assistent en de conciërge.Het zijn allemaal heel verschillende mensen met hun…

Lees verder
Sluiten
INLOGGEN PARRO