Onze geschiedenis

In 1875 richtte de ‘Christelijke Schoolvereniging voor Voorbereidend, Lager en Uitgebreid Lager Onderwijs’ een interkerkelijke meisjesschool op. De dames Van Loon speelden hier een grote rol in. Daarom kreeg de school de naam ‘Van Loonschool’.

Een tijdje later, in 1923, werd de ‘Christelijke Schoolvereniging Amsterdam-Zuid’ opgericht. Deze vereniging vormde de basis voor een jongensschool waar Dr. A. de Froe voorzitter van het schoolbestuur was. Het motto van De Froe was: ’Hoe zalig is de tijd, wanneer de jongenskiel ons om de schouders glijdt’. Deze regels komen uit de Camera Obscura van Nicolaas Beets, die onder het pseudoniem Hildebrand schreef. De school kreeg daarom de naam de ‘Hildebrandschool’.

Na 1945 bezochten steeds meer jongens en meisjes beide scholen. Op 15 oktober 1974 besloten de verenigingen te fuseren. De nieuwe vereniging kreeg de naam ‘Christelijke Schoolvereniging Amsterdam-Zuid’ en de school heet sinds die tijd de ‘Hildebrand Van Loonschool’ en is sinds 1980 gevestigd op de Hondecoeterstraat 6.

Onze school

De Hildebrand Van Loonschool is een kleine en sfeervolle school. Iedereen is bij ons welkom. Onze leerlingen, leerkrachten en ouders zijn open, betrokken en vertrouwen elkaar. Samen bouwen wij aan onze school. We zijn trots…

Lees verder
Sluiten
INLOGGEN PARRO