Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 225,00 per leerling per schooljaar. 
 
De ouderbijdragen komen ten goede aan het onderwijs. Zowel leermiddelen als extra zorg voor de leerlingen worden uit deze extra financiële middelen bekostigd.
 
Deze ouderbijdrage is tevens contributie voor de Christelijke Schoolvereniging Amsterdam-Zuid. Ieder jaar wordt verantwoording over de besteding van de ouderbijdrage afgelegd in het financieel jaarverslag van de vereniging. Tijdens de jaarlijkse ALV in juni worden de ouderbijdragen voor het volgende schooljaar vastgesteld.
 
De ouderbijdrage is vrijwillig. Kunt u de bijdrage niet (in een keer) betalen? Neemt u dan contact op met de school voor een betalings-of kwijtscheldingsregeling. Uw kind kan te allen tijden aan de activiteiten van de school deelnemen.
 

Onze school

De Hildebrand Van Loonschool is een kleine en sfeervolle school. Iedereen is bij ons welkom. Onze leerlingen, leerkrachten en ouders zijn open, betrokken en vertrouwen elkaar. Samen bouwen wij aan onze school. We zijn trots…

Lees verder
Sluiten
INLOGGEN PARRO