Ziekmelding en te laat komen

Ziekmelding
Als een leerling ziek is, dan moet dit tussen 08.00 uur en 08.15 uur telefonisch worden doorgegeven aan Louise, de conciërge. Het telefoonnummer van de school is 020-676 06 25.
 
Als een leerling om een andere reden moet verzuimen, bijvoorbeeld voor een doktersbezoek of een bezoek aan tandarts/orthodontist, wordt ouders verzocht dit zo veel mogelijk buiten de lestijden plaats te laten vinden. Als dit niet mogelijk is, dient het verzuim schriftelijk of via e-mail minstens twee dagen van te voren aan de groepsleerkracht te worden gemeld.
 
Te laat komen
Zodra een leerling te laat op school komt, moet dit door de ouders worden gemeld. Wij verzoeken u dit ook telefonisch te melden met opgaaf van reden. Wanneer er geen reden is gegeven krijgen de ouders een email met de vraag wat de reden van het te laat komen is.

Verzuim- & verlofbeleid

Ziekmelding en te laat komen ZiekmeldingAls een leerling ziek is, dan moet dit tussen 08.00 uur en 08.15 uur telefonisch worden doorgegeven aan onze conciërge. Het telefoonnummer van de school is 020-676 06 25.  …

Lees verder
Sluiten
INLOGGEN PARRO