Sociale Veiligheidsplan

De Hildebrand Van Loonschool heeft een Sociale Veiligheidsplan waarin het omgangsprotocol, sociaal-emotioneel leren, het anti-pest protocol, het reglement ongewenst gedrag, monitoring sociale veiligheid en de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zijn opgenomen. 
 
Voor het Sociale Veiligheidsplan klikt u hier.

Meldcode

In het kader van veiligheid werkt het HVL team met de Meldcode bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. De Meldcode werkt volgens een vast stappenplan. Dit stappenplan leidt de betrokken persoon binnen de school stap voor stap door het proces vanaf het moment dat deze persoon signaleert tot aan het moment dat er eventueel een beslissing genomen moet worden over het doen van een melding. De stappen maken de persoon duidelijk wat er van hem verwacht wordt bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling en hoe deze persoon, rekening houdend met het beroepsgeheim en discretie, op een verantwoorde wijze komt tot een besluit over het doen van een melding.

Voor het Meldcode stappenplan klikt u hier.

Onze regels

We zijn een sfeervolle school en dat willen we graag blijven. Daarom is het belangrijk om goede afspraken met elkaar te maken, zowel met de leerlingen als met de ouders. Op deze manier is het voor…

Lees verder
Sluiten
INLOGGEN PARRO