Sociale Veiligheidsplan

De Hildebrand Van Loonschool heeft een Sociale Veiligheidsplan waarin het omgangsprotocol, sociaal-emotioneel leren, het anti-pest protocol, het reglement ongewenst gedrag, monitoring sociale veiligheid en de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zijn opgenomen. 
 
Voor het Sociale Veiligheidsplan klikt u hier.

Onze regels

We zijn een sfeervolle school en dat willen we graag blijven. Daarom is het belangrijk om goede afspraken met elkaar te maken, zowel met de leerlingen als met de ouders. Op deze manier is het voor…

Lees verder
Sluiten
INLOGGEN PARRO