Ons team

Op de Hildebrand Van Loonschool werken op dit moment ongeveer 25 mensen. Het team bestaat uit leraren, onderwijsassistenten, de interne begeleider, directeur, een management assistent en de conciërge.
Het zijn allemaal heel verschillende mensen met hun eigen verhaal en persoonlijkheid.

In ons personeelsbeleid streven wij er naar de juiste personen op de juiste plek te plaatsen. Als wij het werk met plezier doen, dan draagt dat bij tot een goed leerklimaat.  Alle leraren geven met hart voor de leerlingen hun lessen. Als voltallig personeel werken wij samen met zorg aan een goede school.

Ons team bestaat uit de volgende personen:  

DirecteurTessa Arentsen
Groep 1AJuf Esley 
Groep 1B

Maaike Lucas

Groep 2Alietini Wienke
Dietje Takkenberg
Groep 3Juf Maaike
Groep 4Judith Rink
Femke Huisman
Groep 5Inez de Ruiter
Groep 6Joyce Hidding
Soraya Balderrabano Souto
Groep 7Jur Vink
Jojanneke Overduin-Mulder
Groep 8Marieke de Ruig
Ferry Kaljee


Vakleerkrachten:

Beeldende Vorming (BeVo)

Daan de Visser

Bewegingsonderwijs

Jonas vander Zande

Engels

Lucy Liddiard

Muziek

via Muziekschool Amsterdam

Drama

via De Amsterdamse Jeugd Theaterschool

Natuur & Techniek

Daan de Visser

Intern begeleider

Janneke Willekens

Plusleerkracht

Joyce Hidding

Onderwijsassistenten

Tessa Jaarsma
Lisette van Dorth
Sam Tulis

Management assistent

Katelijn Eppink

Conciërge

Louise van Wijk

Kinderen kunnen extra begeleiding krijgen op het gebied van rekenen, lezen, werkhouding en sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze extra begeleiding wordt grotendeels gegeven door orthopedagogen en kinderpsychologen van bureau Chinski met wie wij intensief samenwerken.

Schoolleiding

De leiding van onze school is in handen van de directeur Tessa Arentsen. Zij is verantwoordelijk voor het beleid van de school, waaronder het onderwijskundig beleid. Daarnaast valt het functioneren van het team, de zorg…

Lees verder
Sluiten
INLOGGEN PARRO