Plaatsing van zij-instomers

Bij de plaatsing van nieuwe leerlingen van een andere school zijn er vier criteria:

  1. wordt de groepsgrootte van 30 niet overschreden;
  2. staat de samenstelling van de groep wat betreft pedagogisch en didactische aspecten het bijplaatsen van leerlingen toe;
  3. past de te plaatsen leerling wat betreft zijn ontwikkelingsniveau en  onderwijsbehoefte in de groep;
  4. blijft de verdeling jongens/meisjes in de groep zo gelijk mogelijk;

Op dit moment zitten al onze klassen vol. Dat betekent dat wij alleen maar kinderen kunnen bijplaatsen in een groep als een ander kind vertrekt door verhuizing of om een andere reden. Wij werken daarom met een wachtlijst. Wilt u in aanmerking komen voor een plaats op de wachtlijst, stuur dan een e-mail naar: administratie@hvlschool.nl. Vermeld in de e-mail de motivatie van wisseling van school, naam, geboortedatum van uw kind en de gewenste groep, zodat wij uw kind op de goede wachtlijst kunnen plaatsen.

Als er een plaats beschikbaar komt, nemen wij contact met u op. U wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek. Nadat dit gesprek heeft plaatsgevonden en de plaatsing is overeengekomen, zullen wij de school van herkomst vragen informatie te geven over de ontwikkeling van het kind. Het kind wordt hierna uitgenodigd om een (halve) dag mee te draaien in de klas waar hij/zij geplaatst moet worden.

Onze school

De Hildebrand Van Loonschool is een kleine en sfeervolle school. Iedereen is bij ons welkom. Onze leerlingen, leerkrachten en ouders zijn open, betrokken en vertrouwen elkaar. Samen bouwen wij aan onze school. We zijn trots…

Lees verder
Sluiten
INLOGGEN PARRO