Schooltijden

De school en de lokalen van de groepen 1a t/m 8 zijn vanaf 8.30 uur open. De eerste schoolbel gaat om 8.42 uur als teken voor de leerlingen om klaar te gaan zitten voor de les. Om 8.45 uur gaat de tweede bel en beginnen de lessen.

Tussen de middag hebben de leerlingen 40 minuten lunchpauze. Ze blijven – mede gezien de relatief korte lunchpauze – normaal gesproken tijdens de lunchpauze op school. Indien uw voorkeur ernaar uitgaat dat uw kind thuis overblijft, is dat uiteraard mogelijk.

Er vinden geen activiteiten plaats door de Tussenschoolse opvang.

Om 14:55 uur is de schooldag voorbij. Iedere woensdag zijn de leerlingen vrij om 12.30 uur. De leerlingen van groep 1 t/m 3 zijn ook op vrijdagmiddag vrij.

Aan het einde van een schooldag worden veel leerlingen door hun ouders of verzorgers opgehaald. Om een vlotte en veilige uitstroom van de leerlingen mogelijk te maken, is hiervoor een aantal regels opgesteld. In verband met het COVID-19 virus verzoeken u dringend omwille van de veiligheid van onze medewerkers en de uwe om deze regels te respecteren.

Ophalen 
Ouder(s)/verzorger(s) worden vriendelijk doch dringend verzocht om niet op het schoolplein te komen, maar de kleuterleerlingen af te zetten bij de groene hekken aan de kant van De Lairessestraat.

Alle leerlingen moeten volgens het protocol na schooltijd direct naar huis of naar de BSO. Tot nader order zijn er vanuit school geen naschoolse activiteiten gefaciliteerd.

Fietsen
Fietsen van ouders/verzorgers mogen niet in of dichtbij de poort gestald worden! Zet u ze alstublieft op ruime afstand voor de poort op één van de trottoirs waar uw fiets niet in de weg staat. Zo is er voldoende ruimte om veilige afstand tussen u en de andere ouders te waarborgen en hebben de buren en voorbijgangers er geen last van. 

Toegang tot school
Het COVID-19 protocol staat helaas niet toe dat personen die geen schoolmedewerker zijn, de school te betreden, tenzij u een afspraak heeft. Bij binnenkomst vindt er dan eerst triage plaats. 

Indien u een vraag aan een leerkracht wilt stellen, kunt u een mail sturen of via Parro met de betreffende leerkracht communiceren. Wij realiseren ons dat schriftelijk contact niet hetzelfde is als direct, persoonlijk contact met elkaar, en wij missen het contact met u enorm. Wij hopen dat deze situatie niet te lang zal blijven bestaan.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
 

Onder gewone omstandigheden gelden de volgende schooltijden: 

Ophalen
De lessen van groep 1 t/m 4 stoppen 5 minuten eerder dan de hogere groepen, zodat de jongere leerlingen rustiger naar de uitgang kunnen gaan. Ouder(s)/verzorger(s) verzoeken wij om buiten op het plein te wachten, voor groep 3 eventueel op het binnenplein.

Omdat de poort voor de buren de toegang tot hun huis is, verzoeken wij u dringend níet onder de poort te wachten. De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 1 en 2 halen hun kinderen op bij de klas om 14:50 uur en op woensdag om 12.25 uur. Ook zij worden verzocht niet vóór die tijd bij de klas te wachten.

 

Lessentabel

In het activiteitenplan zorgen wij voor een evenwichtige verdeling van de lessen in de verschillende vakken. De vakleerkrachten geven op een hele schooldag aan de leerlingen van de verschillende groepen les. Zij geven steeds les…

Lees verder
Sluiten
INLOGGEN PARRO