Schooltijden

De school en de lokalen van de groepen 1a t/m 8 zijn vanaf 8.30 uur open. De eerste schoolbel gaat om 8.42 uur als teken voor de leerlingen om klaar te gaan zitten voor de les. Om 8.45 uur gaat de tweede bel en beginnen de lessenTussen de middag hebben de leerlingen 40 minuten lunchpauze. Ze blijven – mede gezien de relatief korte lunchpauze – normaal gesproken tijdens de lunchpauze op school. Indien uw voorkeur ernaar uitgaat dat uw kind thuis overblijft, is dat uiteraard mogelijk.

Er vinden geen activiteiten plaats door de Tussenschoolse opvang.

Om 14:55 uur is de schooldag voorbij. Iedere woensdag zijn de leerlingen vrij om 12.30 uur. De leerlingen van groep 1 t/m 3 zijn ook op vrijdagmiddag vrij.

Ophalen
De lessen van groep 1 t/m 4 stoppen 5 minuten eerder dan de hogere groepen, zodat de jongere leerlingen rustiger naar de uitgang kunnen gaan. Ouder(s)/verzorger(s) verzoeken wij om buiten op het plein te wachten, voor groep 3 eventueel op het binnenplein.

Omdat de poort voor de buren de toegang tot hun huis is, verzoeken wij u dringend níet onder de poort te wachten. De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 1 en 2 halen hun kinderen op bij de klas om 14:50 uur en op woensdag om 12.25 uur. Ook zij worden verzocht niet vóór die tijd bij de klas te wachten.

Sluiten
INLOGGEN PARRO