Schooltijden

De school en de lokalen van de groepen 1a t/m 8 zijn vanaf 8.30 uur open. U kunt ’s morgens een korte vraag aan een leerkracht stellen of het werk van uw kind bekijken. De eerste schoolbel gaat om 8.42 uur als teken voor de ouders om de school te verlaten en voor de leerlingen om klaar te gaan zitten voor de les. Om 8.45 uur gaat de tweede bel en beginnen de lessen.
Om 12.00 uur is de lunchpauze. Kinderen kunnen desgewenst thuis lunchen of zij lunchen op school (voor meer informatie: Tussenschoolse opvang). 
Om 15.15 uur is de schooldag voorbij. Iedere woensdag zijn de leerlingen vrij om 12.30 uur. De leerlingen van groep 1 t/m 3 zijn ook op vrijdagmiddag vrij.
 
 
Aan het einde van een schooldag worden veel leerlingen door hun ouders of verzorgers opgehaald. Om een vlotte en veilige uitstroom van de leerlingen mogelijk te maken, is hiervoor een aantal regels opgesteld:
 
Ophalen 
De lessen van groep 1 t/m 4 stoppen 5 minuten eerder dan de hogere groepen, zodat de jongere leerlingen rustiger naar de uitgang kunnen gaan. Ouder(s)/verzorger(s) verzoeken wij om buiten op het plein te wachten, voor groep 3 eventueel op het binnenplein.
Omdat de poort voor de buren de toegang tot hun huis is, verzoeken wij u dringend níet onder de poort te wachten. De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 1 en 2 halen hun kinderen op bij de klas om 15.10 uur en op woensdag om 12.25 uur. Ook zij worden verzocht niet vóór die tijd bij de klas te wachten.
 
Fietsen
Fietsen van ouders/verzorgers mogen niet in of dichtbij de poort gestald worden! Zet u ze alstublieft op het schoolplein, zodat de buren en voorbijgangers er geen last van hebben en de toegang tot de school niet versperd wordt. Om 12.00 uur gaan de kinderen van groep 1 en 4 spelen op het plein. Dan is het gevaarlijk als daar fietsen staan. Wilt u om 12.00 uur een plaats op één van de trottoirs zoeken voor uw fiets waar hij niet in de weg staat? Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Lessentabel

In het activiteitenplan zorgen wij voor een evenwichtige verdeling van de lessen in de verschillende vakken. De vakleerkrachten geven op een hele schooldag aan de leerlingen van de verschillende groepen les. Zij geven steeds les…

Lees verder
Sluiten
INLOGGEN PARRO