Onze missie

De Hildebrand Van Loonschool is een kleine en sfeervolle school. Wij geven met passie les en zorgen dat onze leerlingen veel leren tijdens hun basisschoolperiode. We hebben onze missie samengevat in 10 kernpunten.

 1. Sfeer
  Op de Hildebrand Van Loonschool bouwen leerkrachten, leerlingen en ouders samen aan een betrokken school waar iedereen zich thuis voelt, zichzelf kan zijn en met plezier naar toe gaat.
 1. Leerkrachten
  Onze leerkrachten zijn betrokken en hebben passie voor hun vak. Dit brengen zij over op onze leerlingen en collega’s. Samen met de leerlingen tonen zij initiatief om te experimenteren, te ontwikkelen en uit te blinken.
 1. Persoonlijke vorming leerlingen
  Samen met de ouders laten wij onze leerlingen ontdekken wie ze zijn. Iedereen mag fouten maken. We geven en krijgen feedback en leren daar veel van.
 1. Vaardigheden
  Wij stimuleren de leerlingen om het beste uit zichzelf te halen. Dit doen we door het eigen maken van kennis en vaardigheden, het voorbereiden op het leven in een samenleving en het ontdekken en ontwikkelen van talenten.
 1. Ouders
  We werken samen met de ouders op basis van openheid, betrokkenheid en wederzijds vertrouwen. Alle ouders zetten zich actief in bij verschillende activiteiten op school.
 1. Passie
  Wij motiveren de leerlingen om een leven lang te willen leren. We ‘leren hen leren’ in denken, filosoferen, debatteren, creativiteit en sportiviteit. We zien dat zij zo hun passies kunnen ontdekken en ontwikkelen.
 1. Christelijke normen en waarden
  De christelijke idealen vormen onze inspiratiebron. Onze belangrijkste normen zijn: naastenliefde, eigen verantwoordelijkheid en respect voor elkaar.
 1. Samenleving
  We spelen in op (inter)nationale ontwikkelingen in de samenleving, kijken over grenzen en hebben aandacht voor cultuur.
 1. Samenwerken en verbinden
  Wij leren de kinderen hoe zij samenwerken in een groep en verbonden kunnen zijn met anderen. Samen leven en werken betekent dat iedereen recht heeft op een eigen identiteit en dat je anderen accepteert zoals ze zijn.
 1. Nieuwe informatie- en communicatietechnologieën
  Wij willen kinderen leren hoe zij om moeten gaan met nieuwe technologieën, We leren hen informatie op waarde te schatten en te delen. Wij gebruiken nieuwe leermethodes als deze bewezen verbeteringen hebben aangetoond.

Onze visie

Het onderwijs speelt een belangrijk rol bij het laten opgroeien van onze kinderen tot mensen met kennis, vaardigheden en duidelijke normen en waarden.We zien dat de wereld snel blijft veranderen. Dit vraagt van onze kinderen…

Lees verder
Sluiten
INLOGGEN PARRO