Plaatsing en loting

Wanneer er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, moet er bij de plaatsing geloot worden. Uw kind loot dan mee in volgorde van de door u opgegeven scholen. 

Drie keer per jaar wordt onder de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, in aanwezigheid van de directeuren, de loting geautomatiseerd uitgevoerd. Uitgangspunt hierbij is dat elk kind een gelijke kans heeft op het krijgen van een plaats. Het moment van aanmelden (tussen 2 jaar en 3 jaar) speelt hierbij geen rol.

Na toepassing van de voorrangsregels 1, 2 en 3 zal worden bepaald hoeveel resterende plaatsen kunnen worden toegewezen. Indien onvoldoende plaatsen beschikbaar zijn voor alle aangemelde kinderen, zal (met inachtneming van de voorrangsregels) worden geloot.

Bij de plaatsing hanteren wij onderstaande voorrangscriteria:

  1. Een ouder broertje of zusje zit op dezelfde school;
  2. Een ouder van het kind werkt op dezelfde school;
  3. Mits de inschrijving voor plaatsing op de voorschool Impe Dimpe heeft plaatsgevonden vóór 1 juni 2024, heeft een kind voorrang als het minimaal acht maanden de voorschool Impe Dimpe bezocht én woont in het voorrangsgebied;
  4. Het kind woont in het voorrangsgebied van de school;
  5. Het kind woont in Amsterdam.

Om in aanmerking te komen voor toepassing van voorrangsregel 3, dienen ouders ervoor zorg te dragen dat de school vóór de sluitingsdatum van de loting over een kopie van de plaatsingsbrief voor Impe Dimpe beschikt. U kunt de plaatsingsbrief mailen aan: administratie@hvlschool.nl .

U ontvangt van de school waar u het BOVO-aanmeldingsformulier heeft ingeleverd bericht over de uitkomst van de loting. Deze uitkomst geldt voor alle scholen die u hebt ingevuld op het aanmeldingsformulier.

NB: Voor scholen binnen het stedelijk systeem verwijzen wij u naar schoolwijzer.amsterdam.nl

Sluitings-/lotingsdata

 Kinderen die in de periode 1 mei t/m 31 augustus 2024 vier jaar worden, loten we op 19 oktober 2023.Sluitingsdatum aanmelding  12 oktober 2023.Kinderen die in de periode 1 september t/m 31 december 2024 vier…

Lees verder
Sluiten
INLOGGEN PARRO