Klachtenregeling

De volledige klachtenregeling is onderdeel van het Sociale Veiligheidsplan. U vindt de klachtenregeling hier.
 

Externe vertrouwenspersoon

Wanneer u als ouder zorgen heeft of ontevreden bent over de school of over een medewerker van de school dan bespreekt u dat met de betrokkene(n) van de school. Mocht u daar niet uitkomen, dan kunt u de interne vertrouwenspersoon van de school hierbij betrekken.

Wanneer u er met de school niet uit bent gekomen kunt u contact zoeken met de externe vertrouwenspersoon. Zij kan advies geven en/of in overeenstemming met u nagaan of er door middel van bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Wanneer u een klacht wilt indienen kan de externe vertrouwenspersoon u hier ook bij begeleiden en ondersteunen. Tevens kan zij u helpen met het voorbereiden van een gesprek of u ondersteunen bij het nemen van eventuele verdere stappen richting bijvoorbeeld het schoolbestuur of de landelijke klachtencommissie.

Onze externe vertrouwenspersoon is:
Minke Fuijkschot
U kunt haar bereiken via
mfuijkschot@hetabc.nl
06-31631673

 
Sluiten
INLOGGEN PARRO