Werken in halve groepen

De speciale vakken worden in ‘halve groepen’ gegeven. Onze school heeft voor extra inzet van leerkrachten, vakleerkrachten, plusleerkrachten en onderwijsassistenten gekozen, in plaats van het verkleinen van de klassen. Dankzij deze aanpak wordt er 55- 65% van de lestijd in halve of kleinere groepen gewerkt.

De kwaliteit van ons onderwijs is hierdoor nog hoger en elke leerling krijgt meer persoonlijke aandacht. Voor de leerkrachten zorgt het bovendien voor minder werkdruk en meer werkplezier. We hebben gemerkt dat de leerlingen en de leerkrachten hier erg enthousiast over zijn.

Vakleerkrachten

Naast groepsleerkrachten, werken er ook vakleerkrachten op de Hildebrand Van Loonschool. Deze vakleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de lessen in hun vakgebied. Dit noemen we de ‘speciale vakken’. Zij geven hun speciale vakken in overleg met…

Lees verder
Sluiten
INLOGGEN PARRO