Een positief schoolklimaat

In onze ogen is een positief schoolklimaat onmisbaar. In een veilige en sterke groep komen kinderen voor elkaar op. Ze voorkomen samen verstorend gedrag zoals pesten. Is een groep veilig en sterk? Dan leren kinderen beter en makkelijker.

Wij vinden een gezonde balans tussen kennisvakken, creatieve vakken, sport & spel en sociaal-emotioneel leren belangrijk. Sociaal Emotioneel Leren (SEL) omvat alle activiteiten die helpen bij de ontwikkeling van de sociaal-emotionele vaardigheden van de kinderen. Denk hierbij aan het leren omgaan met emoties en het onderhouden van vriendschappen. Zo leren de kinderen elkaar en zichzelf kennen.

Wij werken actief aan ons positieve schoolklimaat en het Sociaal Emotioneel Leren met een schoolbreed programma genaamd KWINK.

KWINK

Vanuit een doorgaande leerlijn, vanaf groep 1 tot en met groep 8, werken we samen met de ouders met KWINK. Het betreft maatwerk voor onze school, waarbij de leerkrachten optimaal gebruik maken van alle persoonlijke…

Lees verder
Sluiten
INLOGGEN PARRO