Luizenprotocol

Het devies is “Luizen krijgen is geen schande, luizen houden wel.”

Wij gaan ervan uit, dat ouders zelf hun kind regelmatig op luizen controleren en bij constatering hiervan, dit zo spoedig mogelijk aan de groepsleerkracht van hun kind en van die van broertjes en zusjes doorgeven.  

Op school worden de kinderen na een vakantie gecontroleerd op luizen door een aantal ouders per groep. De ouders van leerlingen met hoofdluis worden direct gebeld om hun kind op te halen en te behandelen. Het kind kan weer op school komen, als het tegen hoofdluis behandeld is.

De andere ouders van de groep worden geïnformeerd en gevraagd hun kind extra te controleren. In de betreffende groep  wordt op school wekelijks gecontroleerd.

Luizen

Wij gaan ervan uit dat ouders hun kind(eren) regelmatig op luizen controleren en bij constatering hiervan direct de groepsleerkracht van het kind en eventuele broertjes/zusjes op de hoogte stelt.  Na iedere vakantie worden alle kinderen op…

Lees verder
Sluiten
INLOGGEN PARRO