ICT op de HVL

Wij volgen de ontwikkelingen van ICT en de digitalisering in het onderwijs op de voet. Hierdoor kunnen we ICT zinvol inzetten, zodra dit duidelijke onderwijskundige voordelen biedt. We beschikken over een moderne ICT-infrastructuur en met behulp van digitale schoolborden en Chromebooks maken de leerkrachten het onderwijs interactiever en attractiever. Ons onderwijs is erop gericht om kinderen heel veel te leren. Dit doen zij vaak samen, maar soms ook individueel. Dat laatste is dankzij de inzet van ICT steeds meer mogelijk. Met behulp van ‘intelligente technologie’, waarmee kinderen gepersonaliseerde taken verwerken om de leerdoelen te behalen, kan de leerkracht effectief omgaan met de verschillen in de klas.

We maken in alle groepen gebruik van ICT. De focus en inzet verschilt per groep:

  • In de kleutergroepen gebruiken we digitale borden met touchscreens. Hiermee kan de leerkracht de instructie duidelijker en leuker maken. De kinderen kunnen er ook zelf oefeningen mee doen.
  • Vanaf groep 2 maken kinderen kennis met de basisprincipes van het programmeren, bijv. met Beebots.
  • In groep 3 t/m 8 maken we naast de digitale borden ook gebruik van Chromebooks. In groep 3 en 4 is er per 2 kinderen 1 Chromebook beschikbaar. In de groepen 5 t/m 8 heeft iedere leerling een eigen Chromebook. Deze Chromebooks gebruiken ze om leerstof te verwerken. Dit doen ze voor een deel digitaal. Ze oefenen met de leerstof door educatieve spelletjes te spelen. Ook leren de kinderen hoe ze betrouwbare informatie op kunnen zoeken.
  • Vanaf groep 5 maken leerlingen hun werkstukken en presentaties op de Chromebooks. Ook geven ze hun spreekbeurten met behulp van het Digibord.
  • In de bovenbouw leren de kinderen hoe zij goed om kunnen gaan met de mogelijkheden van ICT en social media.

Groepsleerkrachten

Onze school heeft een hecht team van groepsleerkrachten. Deze groepsleerkrachten richten zich op de totale ontwikkeling van ieder kind in hun groep. Zij worden ondersteund door de onderwijsassistenten en de intern begeleider.In groep 1 en…

Lees verder
Sluiten
INLOGGEN PARRO