Lessentabel en activiteitenplan

In het activiteitenplan zorgen wij voor een evenwichtige verdeling van de lessen in de verschillende vakken. De vakleerkrachten geven op een hele schooldag aan de leerlingen van de verschillende groepen les. Zij geven steeds les aan een halve groep, waardoor de andere helft van de groep meer individuele werktijd met de groepsleerkracht doorbrengt.
 

Lessentabel in minuten voor de groepen 1 en 2

 
Lessentabel in minuten voor de groepen 3 t/m 8
 

Schooltijden

De school en de lokalen van de groepen 1a t/m 8 zijn vanaf 8.30 uur open. De eerste schoolbel gaat om 8.42 uur als teken voor de leerlingen om klaar te gaan zitten voor de…

Lees verder
Sluiten
INLOGGEN PARRO