Communicatie met ouders/verzorgers

Wij vinden het contact met ouders/verzorgers van onze leerlingen heel waardevol en proberen dit zo goed mogelijk te laten verlopen. 
 
Het eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers is de groepsleerkracht. 
 
De school en leerkrachten informeren ouders via Parro door middel van berichten in de app. Als u nieuw bent op school, dan ontvangt u voor de start van uw kind op onze school een uitnodiging per e-mail. 
 
Regelmatig wordt de Nieuwsbrief uitgebracht waarin u op de hoogte wordt gebracht van allerlei zaken die spelen in en rondom de school. 
 
Verder organiseert de school jaarlijks informatieavonden aan het begin – en diverse ouderavonden in de loop van het schooljaar. 
 
Drie keer per jaar worden ouder-/rapportgesprekken gevoerd tussen de leerkracht(en) en de ouder(s). Tijdens het eerste gesprek worden met name sociale vaardigheden en werkhouding besproken. In het tweede en derde gesprek ligt de nadruk op de rapportage van de vakken.
 
Ieder jaar vindt in juni de Algemene Leden Vergadering plaats, waarin bestuur en directie de ouders op de hoogte brengen over de schoolontwikkeling en de plannen voor het komende schooljaar. 
 
Ouders en leerlingen brengen 3 à 4 keer per jaar een schoolkrant uit.
 
 
 

Nieuws

Wij houden onze ouders en leerlingen zo goed mogelijk op de hoogte over alle ontwikkelingen op school. Groepsmededelingen worden via Parro gecommuniceerd met de ouders. Bij de start van ieder schooljaar en voor iedere schoolvakantie wordt…

Lees verder
Sluiten
INLOGGEN PARRO