Luizen

Wij gaan ervan uit dat ouders hun kind(eren) regelmatig op luizen controleren en bij constatering hiervan direct de groepsleerkracht van het kind en eventuele broertjes/zusjes op de hoogte stelt. 
 
Na iedere vakantie worden alle kinderen op school gecontroleerd door een aantal ouders. Als bij een kind hoofdluis wordt geconstateerd, dan worden de ouders direct gebeld om hun kind op te halen en te behandelen. Het kind kan weer op school komen als het behandeld is.
 
In de groep wordt dan tijdelijk wekelijks gecontroleerd.

Luizenprotocol

Het devies is “Luizen krijgen is geen schande, luizen houden wel.”Wij gaan ervan uit, dat ouders zelf hun kind regelmatig op luizen controleren en bij constatering hiervan, dit zo spoedig mogelijk aan de groepsleerkracht van…

Lees verder
Sluiten
INLOGGEN PARRO