Onze visie

Het onderwijs speelt een belangrijk rol bij het laten opgroeien van onze kinderen tot mensen met kennis, vaardigheden en duidelijke normen en waarden.

We zien dat de wereld snel blijft veranderen. Dit vraagt van onze kinderen om verantwoordelijkheid te (durven) nemen voor een ‘gezonde’ toekomst van onze samenleving en onze aarde. Wij leren hen om met een brede en open blik over grenzen te kijken.

Ook zien we dat de individualisering toeneemt in onze maatschappij. Onze verbindende normen en waarden bieden de kinderen hierin een positieve houvast en dragen bij aan een zinvol bestaan. Een christelijke basis, met de bijbehorende normen en waarden, kan voor hen een belangrijke steun zijn.

Er is in onze samenleving een nieuwe manier van werken ontstaan. Er wordt steeds vaker in omgevingen gewerkt waar weinig of zelfs geen hiërarchie is. Van de kinderen wordt verwacht dat zij niet alleen verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf, maar ook voor de ander, de groep en de omgeving.

Nieuwe technologieën creëren nieuwe mogelijkheden op het gebied van onderwijs en informatie. Dit vraagt om verstandig en effectief gebruik. Informatie is steeds eenvoudiger te verkrijgen en te delen. Het is belangrijk dat onze kinderen informatie op waarde kunnen schatten en dit op een respectvolle en open manier met elkaar delen.

Onze missie

De Hildebrand Van Loonschool is een kleine en sfeervolle school. Wij geven met passie les en zorgen dat onze leerlingen veel leren tijdens hun basisschoolperiode. We hebben onze missie samengevat in 10 kernpunten. SfeerOp de…

Lees verder
Sluiten
INLOGGEN PARRO