Passend onderwijs

Als school willen wij elke leerling passend onderwijs aanbieden. Onze intern begeleider is verantwoordelijk voor de organisatie en de begeleiding hiervan. Zij adviseert de leerkrachten en organiseert de extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben.

Om passend onderwijs goed vorm te geven werken wij nauw samen met de besturen van 12 andere onafhankelijke Amsterdamse scholen (de ‘Federatie Eénpitters Zuid Centrum’). Samen beschikken wij over een solidariteitsfonds en een adviseur passend onderwijs. De intern begeleiders van alle scholen binnen de federatie vormen een netwerk. Zij werken samen, delen expertise en volgen gezamenlijk scholing. Ook maken wij deel uit van het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen.

Klik hier voor ons Ondersteuningsprofiel.

Leerlingbegeleiding

Kinderen kunnen pas goed leren als zij zich ook goed voelen op school. Wij doen ons best om de leerlingen daarin optimaal te begeleiden. Wij willen graag dat zij zich goed voelen in de groep,…

Lees verder
Sluiten
INLOGGEN PARRO