Overblijven in de pauze

Tijdens de lunchpauze kunnen leerlingen die hiervoor zijn opgegeven overblijven op school. De leerlingen nemen een lunchpakket en een drinkbeker mee naar school. Op school wordt thee, melk of karnemelk aangeboden.

De coördinatie van de overblijf is uitbesteed aan Kidzmovement en wordt uitgevoerd door Mirella Kelders. Er zijn ongeveer tien leiders aangesteld tijdens de overblijfdagen.

Er zijn verschillende activiteiten waaraan de overblijvende leerlingen vanaf halverwege groep 3 kunnen deelnemen als ze dat leuk vinden.
 
De leerlingen die thuis overblijven verlaten om 12.00 uur het schoolgebouw en zijn vanaf 12.55 uur weer welkom op school.
 
De kosten voor het overblijven bedragen € 80,- per leerling per overblijfdag per jaar. Het is mogelijk incidenteel gebruik te maken van de overblijffaciliteit. De kosten daarvoor bedragen € 2,50 per keer en worden betaald aan de leraar van die leerling.
Sluiten
INLOGGEN PARRO