Medezeggenschapraad (MR)

Via de medezeggenschapsraad (MR) hebben ouders en personeel inspraak in het beleid van de school. Voordat belangrijke besluiten genomen worden, vraagt het bestuur en de directie om advies van de MR. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR instemmingsrecht, adviesrecht of informatierecht.  De MR heeft altijd initiatiefrecht. Dit betekent dat zij altijd onderwerpen op de agenda kan zetten die leven bij het personeel, ouders of leerlingen.

De MR bestaat uit vier leden: twee daarvan worden gekozen door het personeel, twee door de ouders. Op dit moment vertegenwoordigen Nancy Roset en Helen Kasteel de ouders. Het personeel wordt vertegenwoordigd door Jojanneke Mulder en Marieke de Ruig.

De MR vergadert wanneer nodig. Daarnaast is altijd een vaste vertegenwoordiger van de ouders aanwezig bij de maandelijkse bestuursvergaderingen.

Neem voor meer informatie contact op met:

Nancy Roset (ouders)

nancyroset@gmail.com

Marieke de Ruig (leerkrachten)

marieke@hvlschool.nl

Organisatie

Als ‘kleine sfeervolle school waar gedreven en doordacht lesgegeven wordt, zodat leerlingen heel veel leren’, heeft onze school een eigen en specifiek karakter binnen de grote groep basisscholen in Amsterdam.Onze school behoort tot de Christelijke Schoolvereniging Amsterdam-Zuid. Alle…

Lees verder
Sluiten
INLOGGEN PARRO