Leerlingbegeleiding

Kinderen kunnen pas goed leren als zij zich ook goed voelen op school. Wij doen ons best om de leerlingen daarin optimaal te begeleiden. Wij willen graag dat zij zich goed voelen in de groep, goed voelen bij de leerstof en goed in hun vel zitten. Dit betekent dat er leerlingbegeleiding is voor elke leerling.

Wij spreken op onze school van een geïntegreerde leerlingbegeleiding.

De leerlingbegeleiding is verweven binnen de verschillende rollen en activiteiten van onze school. De volgende mensen spelen hierin een rol: de groepsleerkracht, intern begeleider (IB), orthopedagoog/
kinderpsycholoog van bureau Chinski, plusleerkracht, vertrouwenspersonen, ouder- en kindadviseur en adviseur Passend Onderwijs.

Voor leerlingen uit de middenbouw wordt de Kindercursus georganiseerd. De kinderen leren sterker te staan en hun positie in te nemen in een groep. Ook leren ze hoe ze zichzelf kunnen presenteren en iets over zichzelf kunnen vertellen.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de schoolgids.

 

Passend onderwijs

Als school willen wij elke leerling passend onderwijs aanbieden. Onze intern begeleider is verantwoordelijk voor de organisatie en de begeleiding hiervan. Zij adviseert de leerkrachten en organiseert de extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig…

Lees verder
Sluiten
INLOGGEN PARRO