Oudertevredenheid op de HVL

In 2014 is voor het eerst een Oudertevredenheidsonderzoek uitgevoerd. In 2017 hebben we het onderzoek herhaald. In de periode februari-maart konden de ouders een vragenlijst
invullen. De respons van 61% was iets lager dan vorige keer (74%), maar ligt nog steeds hoog.
 
De algemene conclusie van het onderzoek is dat de school weer heel goed scoort. De totaalscore ligt met 8.5 iets hoger dan in 2014 en ver boven de benchmark met andere PO scholen. U vindt de analyse van het onderzoek van 2017 hier.
 

Onderwijsresultaten

 De meest recente resultaten van de school vindt u op de website van Scholen op de kaart.  

Lees verder
Sluiten
INLOGGEN PARRO