Groepsleerkrachten

Onze school heeft een hecht team van groepsleerkrachten. Deze groepsleerkrachten richten zich op de totale ontwikkeling van ieder kind in hun groep. Zij worden ondersteund door de onderwijsassistenten en de intern begeleider.

In groep 1 en 2 bieden de groepsleerkrachten het totale lesprogramma aan. Bij de vakken Engels, bewegingsonderwijs en muziek worden zij geholpen door vakleerkrachten.

In groep 3 t/m 8 zijn de groepsleerkrachten verantwoordelijk voor:

  • Basisvakken: lezen, schrijven, taal en rekenen
  • Sociaal Emotioneel Leren (SEL)
  • Levensbeschouwelijke vorming
  • Informatieverwerking
  • Zaakvakken: aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en verkeer.

Bij het geven van deze vakken gebruiken de leerkrachten lesmethodes waarmee een doorlopende leerlijn gegarandeerd wordt. Voor de zaakvakken maken de leerkrachten veel lessen zelf. Dankzij deze inzet kunnen zij beter aansluiten bij de actualiteiten en bij het (hoge) niveau van de leerlingen.

Vakleerkrachten

Naast groepsleerkrachten, werken er ook vakleerkrachten op de Hildebrand Van Loonschool. Deze vakleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de lessen in hun vakgebied. Dit noemen we de ‘speciale vakken’. Zij geven hun speciale vakken in overleg met…

Lees verder
Sluiten
INLOGGEN PARRO