Speciale vakken op onze school

Op de Hildebrand Van Loonschool worden de volgende speciale vakken aangeboden.

 • Engels
  Vanaf groep 1 krijgen onze leerlingen Engels van een Engelstalige vakleerkracht. We willen dat zij plezier hebben in het leren van Engels, zodat zij goed voorbereid zijn op het Engels in het voortgezet onderwijs. Onze leerlingen hebben een goede aansluiting op het hoge niveau Engels dat diverse, tweetalige, VO-scholen in Amsterdam aanbieden.
  In groep 1 t/m 4 staat mondelinge communicatie centraal. Vanaf groep 5 komt daar de schriftelijke communicatie bij. Met deze opbouw creëren we een natuurlijke overgang van passief naar actief taalgebruik.
 • Natuur & Techniek
  De lessen Natuur & Techniek worden aangeboden in de groepen 5 t/m 8. Dit doen we in blokken van 3 à 4 weken. We starten deze lessen altijd vanuit verwondering of nieuwsgierigheid. Daarmee is het een goed voorbeeld van ‘onderzoekend en ontwerpend leren’. We behandelen veel verschillende onderwerpen zoals: stuiteren, papierrecycling, geluid is trilling, energie en electriciteit.
 • Beeldende Vorming (BeVo)
  Bij Beeldende Vorming maken de leerlingen afwisselend gebruik van hun verbeelding, waarneming of fantasie. We werken met veel verschillende materialen, gereedschappen en technieken.
 • Bewegingsonderwijs
  Het bewegingsonderwijs wordt in de gymzaal gegeven door de gymleerkracht aan alle leerlingen van groep 1 t/m 8. Centraal staat de ontwikkeling van de bewegingsvaardigheid, spelvaardigheid en sociale vaardigheden. Voor de gymlessen zijn ‘gemerkte’ kleding en gymschoenen (geen zwarte zolen) verplicht.
 • Muzikale vorming
  De lessen worden gegeven door een docent van de Amsterdamse Muziekschool in samenwerking met de groepsleerkracht.
 • Drama
  De lessen drama worden verzorgd door drama en theaterdocent Carola.
 • Filosofie
  Als onderdeel van ‘burgerschapskunde’ worden er filosofielessen gegeven in groep 5 t/m 8 door een gastdocent. In deze lessen leren kinderen hun mening genuanceerd te verwoorden, te luisteren naar de mening van de ander, vragen te stellen en te argumenteren. In groep 7 en 8 staat de vraag centraal hoe mensen met al hun (culturele) verschillen naast en met elkaar kunnen leven. We dagen hen uit om na te denken over wat een ideale samenleving is.
 • Frans
  Het streven is dat wij onze leerlingen van groep 8 (een deel van het jaar) kennis laten maken met de Franse taal. Per schooljaar wordt bekeken hoe dit wordt vormgegeven. Deze lessen worden gegeven buiten de reguliere lestijd om, op basis van vrijwillige deelname.
 • ICT
  Naast spelmateriaal en de les- en verwerkingsboeken worden Chromebooks gebruikt om actief te oefenen en te leren. In groep 3 en 4 is er per twee leerlingen één Chromebook beschikbaar. Vanaf groep 5 is er per leerling 1 Chromebook beschikbaar. De leerlingen verwerken hierop de reken-oefenstof, oefenen leerstof, zoeken informatie en maken werkstukken of presentaties. In de bovenbouw leren de kinderen van de groepsleerkracht en een gastdocent hoe zij goed omgaan met de mogelijkheden van ICT en social media.
 • Schooltuinen
  Tijdens de schooltuinlessen in groep 6 en 7 komen de leerlingen van alles te weten over de groeiprocessen en de voedselproductie. Dit leren ze door zelf te zaaien, planten, wieden en oogsten. We willen hen hiermee niet alleen kennis maar ook respect voor natuur en milieu bijbrengen.

Halve groepen

De speciale vakken worden in ‘halve groepen’ gegeven. Onze school heeft voor extra inzet van leerkrachten, vakleerkrachten, plusleerkrachten en onderwijsassistenten gekozen, in plaats van het verkleinen van de klassen. Dankzij deze aanpak wordt er 55-…

Lees verder
Sluiten
INLOGGEN PARRO