Sociaal Emotioneel leren met KWINK

Vanuit een doorgaande leerlijn, vanaf groep 1 tot en met groep 8, werken we samen met de ouders met KWINK. Het betreft maatwerk voor onze school, waarbij de leerkrachten optimaal gebruik maken van alle persoonlijke kwaliteiten.

KWINK is een online methode en biedt elk jaar twintig nieuwe SEL-lessen. Met behulp van deze lessen ontdekken de kinderen waar ze goed in zijn en waar hun grenzen liggen. We leren hen om op een goede manier om te gaan met hun eigen emoties en met die van anderen. Zo leren ze hoe zij zich in kunnen leven in anderen en weten hoe ze vriendjes kunnen maken. Ze leren niet alleen om de algemeen aanvaarde waarden te respecteren, maar laten die ook actief in hun gedrag zien. Ze houden hierbij rekening met de normen die daarbij horen. We leren hen ook hoe ze conflicten zelf op kunnen lossen. Ook leren ze hoe ze pestgedrag kunnen herkennen en voorkomen.

KWINK werkt met animaties en actieve werkvormen. Zo kunnen de kinderen de vaardigheden meteen oefenen op school. We laten ze hierbij ook ontdekken hoe ze dit kunnen toepassen in andere onderdelen van hun dagelijks leven: op de club, op straat of thuis.

Sociaal Emotioneel Leren is een taak voor school én voor thuis. Het gaat om het welbevinden van onze kinderen in alle onderdelen van hun leven. Een goede samenwerking met ouders vinden wij daarom belangrijk. Om dit te bewerkstelligen betrekken we de ouders actief via ouderbrieven, koelkastposters, ouderavonden en schoolmailings.

Positief schoolklimaat

In onze ogen is een positief schoolklimaat onmisbaar. In een veilige en sterke groep komen kinderen voor elkaar op. Ze voorkomen samen verstorend gedrag zoals pesten. Is een groep veilig en sterk? Dan leren kinderen…

Lees verder
Sluiten
INLOGGEN PARRO