Scholen op de kaart

Op Scholen op de kaart presenteren scholen zichzelf. Dit doen ze door toelichtingen te schrijven bij betrouwbare gegevens afkomstig van erkende partijen als DUO en de Inspectie van het Onderwijs, én door zelf unieke informatie toe te voegen. Bijvoorbeeld over wat de school uniek maakt en wat leerlingen en ouders van de school vinden.

Scholen op de kaart wordt ontwikkeld door de PO-Raad en VO-raad in samenwerking met Kennisnet.

Kwaliteit

KwaliteitszorgKwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee onze school de onderwijskwaliteit bewaakt en verbetert. Het team op de Hildebrand Van Loonschool (HVL) gaat actief na wat de onderwijsbehoeften van de leerlingenpopulatie zijn en stemt het…

Lees verder
Sluiten
INLOGGEN PARRO