Nieuws op de HVL

Wij houden onze ouders en leerlingen zo goed mogelijk op de hoogte over alle ontwikkelingen op school.

Parro

Groepsmededelingen worden via Parro gecommuniceerd met de ouders.

Nieuwsbrief

Bij de start van ieder schooljaar en voor iedere schoolvakantie wordt de Nieuwsbrief uitgebracht waarin u op de hoogte wordt gebracht van allerlei zaken die spelen in en rondom de school. Deze wordt via Parro verspreid.

De HVL schoolkrant

Samen met een aantal enthousiaste ouders maken de leerlingen van de Hildebrand Van Loonschool een aantal keer per jaar een schoolkrant. De schoolkrant wordt aan de leerlingen uitgereikt.

Communicatie met ouders

Wij vinden het contact met ouders/verzorgers van onze leerlingen heel waardevol en proberen dit zo goed mogelijk te laten verlopen.  Het eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers is de groepsleerkracht.  De school en leerkrachten informeren ouders via Parro door…

Lees verder
Sluiten
INLOGGEN PARRO