Stichting Power

Stichting Power wil graag dat kinderen – door actieve deelname – zich meer bewust worden van hun talent en hun nieuwsgierigheid naar de wereld van maatschappij, cultuur/kunst en wetenschap.

Stichting Power is in 2002 opgericht door ouders van kinderen op de Hildebrand Van Loonschool. De stichting heeft zich erop toegelegd om de organisatie van additionele school-brede projecten op het gebied van maatschappij, cultuur/kunst en wetenschap te financieren, omdat het budget van de school ontoereikend bleek.

De ouders (en soms zelfs grootouders) zijn onze donateurs. Jaarlijks doneren zij op vrijwillige basis aan de stichting. Alleen met hun hulp kunnen we deze fantastische projecten in de toekomst blijven organiseren. Daar wil jij toch ook aan bijdragen?

Overleven als een Robinson?
Zo spoelden de kinderen in 2017 aan op een onbewoond eiland! De school veranderde in een onderwaterwereld en de leerlingen leerden met behulp van allerlei opdrachten te overleven. Uiteindelijk konden ze na een geslaagd avontuur weer veilig terugkeren.

Kinderboekenweek
Ook worden er dankzij Stichting Power activiteiten rondom de Kinderboekenweek georganiseerd. Elke klas krijgt een kinderboekenschrijver op bezoek en de klassenbibliotheken worden uitgebreid met nieuwe boeken ter waarde van €1.000.

Ook graag donateur worden? Het machtigingsformulier vindt u hier. Ook bijzondere initiatieven en talenten van ouders worden op prijs gesteld. De website van Stichting Power is: www.stichtingpower.nl

Het bestuur van Stichting Power
Charlotte Gerding (voorzitter)
Richard Canneman (penningmeester)
Marie-Luce Bree
Rogier Sol
Natalie Diekmann
Marije Aghina-Nelis (contactpersoon vanuit het bestuur)

Contact met Stichting Power kan via de mail: hilvanloon@gmail.com

Organisatie

Als ‘kleine sfeervolle school waar gedreven en doordacht lesgegeven wordt, zodat leerlingen heel veel leren’, heeft onze school een eigen en specifiek karakter binnen de grote groep basisscholen in Amsterdam.Onze school behoort tot de Christelijke Schoolvereniging Amsterdam-Zuid. Alle…

Lees verder
Sluiten
INLOGGEN PARRO