Stichting Power

Stichting Power wil graag dat kinderen – door actieve deelname – zich meer bewust worden van hun talent en hun nieuwsgierigheid naar de wereld van maatschappij, cultuur/kunst en wetenschap.

Stichting Power is in 2002 opgericht door ouders van kinderen op de Hildebrand Van Loonschool. De stichting heeft zich erop toegelegd om de organisatie van additionele school-brede projecten op het gebied van maatschappij, cultuur/kunst en wetenschap te financieren, omdat het budget van de school ontoereikend bleek.

De ouders (en soms zelfs grootouders) zijn onze donateurs. Jaarlijks doneren zij op vrijwillige basis aan de stichting. Alleen met hun hulp kunnen we deze fantastische projecten in de toekomst blijven organiseren. Daar wil jij toch ook aan bijdragen?

In de afgelopen jaren heeft de school in samenwerking met Stichting Power interactieve projecten gerealiseerd met onder andere het Rijksmuseum, het Van Goghmuseum, het Stedelijk Museum en FOAM. Ook zijn er verschillende projectweken op school geweest, zoals het Science project, Creativity in Music (operaproject), HVL gildenweken (middeleeuwen op school) en werd 2022 afgesloten met een spetterende muziekweek.

Kinderboekenweek
Ook worden er dankzij Stichting Power activiteiten rondom de Kinderboekenweek georganiseerd. Elke klas krijgt een kinderboekenschrijver op bezoek en de klassenbibliotheken worden uitgebreid met nieuwe boeken ter waarde van €1.000.

Ook graag donateur worden? Het machtigingsformulier vindt u hier. Ook bijzondere initiatieven en talenten van ouders worden op prijs gesteld. De website van Stichting Power is: www.stichtingpower.nl

Het bestuur van Stichting Power

Charlotte Gerding (voorzitter)
Richard Canneman (penningmeester)
Rogier Sol
Caroline de Pont
Marije Aghina-Nelis (contactpersoon vanuit het bestuur)

Contact met Stichting Power kan via de mail: hilvanloon@gmail.com

Organisatie

Als ‘kleine sfeervolle school waar gedreven en doordacht lesgegeven wordt, zodat leerlingen heel veel leren’, heeft onze school een eigen en specifiek karakter binnen de grote groep basisscholen in Amsterdam.Onze school behoort tot de Christelijke Schoolvereniging Amsterdam-Zuid. Alle…

Lees verder
Sluiten
INLOGGEN PARRO