Welkom!

De Hildebrand Van Loonschool is een kleine en sfeervolle school. Iedereen is bij ons welkom. Onze leerlingen, leerkrachten en ouders zijn open, betrokken en vertrouwen elkaar. Samen bouwen wij aan onze school. We zijn trots op ons positieve schoolklimaat, de leerlingbegeleiding en het lesgeven in halve groepen. Op onze school wordt doordacht lesgegeven.  Bij alles wat we doen dagen we onze leerlingen uit en motiveren we hen voor een leven lang “heel veel leren”.

Positief schoolklimaat
Een positief schoolklimaat zorgt voor een veilige leeromgeving. Met een schoolbreed programma (Kwink) leren de kinderen meer over hun eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Samen met de ouders helpen wij hen om het beste uit zichzelf te halen.

Leerlingbegeleiding en passend onderwijs
Onze leerkrachten zijn erg betrokken en hebben passie voor hun vak. Samen met het team van o.a. de intern begeleider, de plusleerkrachten en de orthopedagogen en kinderpsychologen van Bureau Chinski zorgen zij ervoor dat iedereen zich goed voelt binnen onze school. We geven passend onderwijs aan elke leerling. Onze intern begeleider werkt hiervoor nauw samen met andere onafhankelijke Amsterdamse scholen. Op deze manier bereiken wij voor iedere leerling een passend uitstroomniveau.

Halve groepen
De kwaliteit van ons onderwijs is erg hoog. Dat komt mede doordat we veel werken met halve groepen. Dankzij de inzet van o.a. vakleerkrachten en onderwijsassistenten wordt meer dan 50% van de lestijd in halve (of kleinere) groepen gewerkt. In deze kleine groepen is er extra ruimte voor individuele begeleiding. Elke leerling wordt gezien en krijgt persoonlijke aandacht.

Ons onderwijs

Op de Hildebrand Van Loonschool geven we doordacht onderwijs. Er heerst bij ons op school een positief schoolklimaat, dankzij de leerlingen, leerkrachten en ouders. Het onderwijs wordt gegeven door zowel groepsleerkrachten als vakleerkrachten. Zij zorgen…

Lees verder
Sluiten
INLOGGEN PARRO