Ons onderwijs

Op de Hildebrand Van Loonschool geven we doordacht onderwijs. Er heerst bij ons op school een positief schoolklimaat, dankzij de leerlingen, leerkrachten en ouders. Het onderwijs wordt gegeven door zowel groepsleerkrachten als vakleerkrachten. Zij zorgen er samen voor dat de vakken met elkaar verbonden zijn.

Elke leerling is anders. Wij streven ernaar om passend onderwijs te bieden aan elke leerling. We gebruiken hiervoor geïntegreerde leerling-begeleiding en werken nauw samen met 12 andere onafhankelijke Amsterdamse scholen.

De schoolbrede activiteiten zijn voor onze leerlingen vaak een geliefd onderdeel van het onderwijs. De kinderen gaan op schoolkamp, doen mee aan een schoolbreed project en bezoeken musea.
 
We zijn trots op de hoge kwaliteit van ons onderwijs en werken hier actief aan om dit zo te houden. Alle vragen over de kwaliteit van ons onderwijs zijn dan ook meer dan welkom.

In het menu links vind je de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot ons onderwijs. Klik op één van de onderwerpen voor meer informatie.

Onze school

De Hildebrand Van Loonschool is een kleine en sfeervolle school. Iedereen is bij ons welkom. Onze leerlingen, leerkrachten en ouders zijn open, betrokken en vertrouwen elkaar. Samen bouwen wij aan onze school. We zijn trots…

Lees verder
Sluiten
INLOGGEN PARRO